Predstavenie chovateľskej stanice „Danibull“, národného plemena psov - slovenský hrubosrstý stavač

 

Vitajte,

moje meno je Daniel Hrežík, som rodák zo Sniny a psom som sa začal venovať v roku 2001. Žiadosť o zaregistrovanie chovateľskej stanice v medzinárodnom registri FCI (Medzinárodná kynologická federácia) s názvom „Danibull“ bola podaná v roku 2007 a s odstupom času sa presťahovala k hlavnému mestu do obce Hviezdoslavov.

Chovateľská stanica slovenský hrubosrstý stavač Danibull Daniel Hrežík

Som absolventom Strednej veterinárnej školy v Košiciach, odboru kynológie na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a špeciálnych chovateľských odvetví Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Absolvoval som aj výmenný študijný pobyt na veterinárnej škole vo Švédsku so zameraním na kynológiu. Dodnes úročím nadobudnuté vedomosti zo štúdia aj v kynologickej praxi. V rámci rozšírenia svojich vedomosti som absolvoval aj kurz u špičkového talianskeho profihandlera. Aktívne som sa zaoberal aj prácou v chovateľských kluboch.

Oblasť kynológie a chovu zvierat sa po rokoch štúdia a praxe stala súčasťou môjho života naplno. Aj po profesijnej stránke pôsobím v oblasti chovu zvierat na rezorte pôdohospodárstva. Chov národného plemena stavačov ma postupom času priviedla aj k poľovníctvu, poľovnej kynlógii a k výcviku psov. Chovu zvierat, poľovníctvu a kynológií venujem všetok môj čas. Nie je to už len moje hobby, ale doslova životný štýl.

Začalo to v roku 2005, keď som sa zúčastnil svojej prvej výstavy psov, bolo to v Košiciach. Čaro výstavných kruhov ma oslovilo v prvom momente a o rok neskôr som sa na tejto výstave zúčastnil už ako vystavovateľ s mojím prvým „papierovým“ psom.

angel flegmabull kennel bulterierZačiatky chovateľskej stanice „Danibull“ tak siahajú do roku 2006, kedy ma zaujalo plemeno bulteriér a zakúpil som si prvú suku tohto plemena „ANGEL Flegmabull kennel“, s ktorou som sa zúčastňoval prvých výstav a získal mnohé skúsenosti. Z tohto ste sa už pravdepodobne aj dovtípili, ako vznikol názov mojej chovateľskej stanice. Začínal som teda s plemenom bulteriér, ktoré ma sprevádzalo až do roku 2019.  Naším posledným psom bol „Enzo - MultiCh. Moonflower DESTROY“, ktorý bol priamym potomkom legendárneho psa „UK Ch., USA Ch. Dazlin DEFIANCE“.

 

V roku 2009 som sa dostal k plemenu slovenský hrubosrstý stavač, k sučke menom Dixa z Kútskej, ktorá ma previedla všetkými stránkami tohto plemena, od výstav (získali sme ocenenie junior šampióna a šampióna Slovenska) až po pracovné skúsesnosti. Následne sme založili chovateľskú stanicu Silvertina. Počas práce sa rozšírili moje vedomosti o plemene, ako aj praktické skúsenosti, ktoré ma nakoniec úplne očarili. Postupne som začal cítiť zodpovednosť za kultúrne dedičstvo, ktoré národne plemeno vo mne evokovalo. Rozhodol som sa preto venovať tomuto plemenu a pokúsiť sa o jeho rozšírenie a rozvoj.

Slovenský hrubosrstý stavač world winner z milhostovských políPri slovenskom hrubosrstom stavačovi som ihneď vycítil, že ide o výnimočné plemeno a musím vyhlásiť, že som sa nesklamal, lebo slovenský hrubosrstý stavač je vskutku pes „do voza aj do koča“. Má mnoho dobrých vlastností ako všestrannosť, odolnosť, vytrvalosť, ktoré ho predurčujú stať sa nenahraditeľným pomocníkom v revíri a súčasne byť aj dobrým členom rodiny. Slovenského hrubosrstého stavača považujem za ideálneho psa pre majiteľa, ktorý je aktívny, má vzťah k poľovníctvu, ale hľadá aj niečo navyše. Chcem však apelovať na to, že slovenský hrubosrstý stavač, a priori potomkovia z mojej chovateľskej stanice sú psy pracovné, psy aktívne, vyžadujúce si množstvo psychického vyťaženia. Nakoľko sa jedná o pracovnú líniu, považujem toto plemeno (hlavne potomkov z línie, ktorú chovám) za vhodné najmä pre poľovnú kynológiu a rozhodne nevhodné len pre účel mať spoločenského psa.

 

Súbežne sa mi „do rúk“ na výstavách dostávalo pár jedincov SHS aj z inej chovateľskej stanice. Obrovskú radosť mi robilo predvádzať na výstavách súrodencov JUNÁK a JILLIEN z Milhostovských polí, obaja boli na výstavách mimoriadne úspešní. Následne prišlo v roku 2012 rozhodnutie, rozšíriť chov o suku LARA SILVERTINA z Milhostovských polí, ktorá sa následne stala aj zakladateľom môjho chovu slovenského hrubosrstého stavača pod chovateľskou stanicou „Danibull“ a to práve v spojení so psom JUNÁK z Milhostovských polí. S oboma jedincami sa mi podarilo získať titul svetového víťaza a niekoľkonásobné umiestnenia na záverečných súťažiach slovenských výstav. Následným spojením menovaných jedincov sa splnil môj sen mať doma perfektného všestranného psa na výstavy, poľovačky, výlety ale aj pre radosť. Dôsledkom toho od roku 2015 pôsobí v mojej chovateľskej stanici suka „Chilly - Ch. Danibull ASILLYA SILVERTINA“, ktorá sa za stala pravdepodobne najúspešnejším slovenským hrubosrstým stavačom v histórií plemena. Na Slovensku – v krajine pôvodu dosahuje na výstavách množstvo mimoriadnych úspechov, už v útlom veku sa stala historicky prvým slovenským hrubosrstým stavačom s titulom slovenský šampión šteniat, neskôr slovenský výstavný šampión. Po pracovnej stránke vyniká hlavne skvelým čuchom, skvelou dohľadávkou a pevným vystavovaním, o čom svedčia aj jej pracovne výsledky. Musím priznať aj to, že je to pre mňa skutočne jedinečný pes s nadmernou inteligenciou a vlastnou osobnosťou. Dnes je v našej chovateľskej už aj jej dcéra Danibull BROWNIE "Niky".

Za pár rokov, sa mi podarilo v spolupráci odchovať niekoľko úspešných vrhov, exportovať jedince nášho národného plemena do rôznych krajín a prispieť vlastným odchovom aj k prvému zápisu slovenského hrubosrstého stavača v Juhoafrickej republike a rovnako v Austrálii. Z nášho chovu sa slovenské hrubosrsté stavače ako šteniatka dostali naozaj ďaleko, do USA, spomínanej Juhoafrickej republiky, Austrálie, Kanady, Anglicka, Fínska, Nemecka, Holandska, Francúzska, ale aj do blízkej Českej republiky a Rakúska. Moja doterajšia chovateľská práca i skúsenosti s využitím slovenského hrubosrstého stavača v praxi ma stále viac utvrdzujú v presvedčení, že je to vskutku jedinečné plemeno.

Podarili sa mi za ten čas aj úspechy na výstavách. Na všetky víťazstva som skutočne hrdý, najviac si však cením tituly svetových víťazov, interšampiónov, klubových víťazov, ale aj na úspešnú účasť na jednej z najprestížnejších výstav na svete – Cruft´s v Anglicku. Najkrajšie spomienky mám však na svetovú výstavu v Budapešti v roku 2013, kde sa mi so slovenskými hrubosrstými stavačmi podarilo získať dva tituly svetových víťazov, vrátane J.BOB a BOB a to vzhľadom na plemeno v silnej konkurencii. V roku 2017 titul svetového víťaza získal v Nemecku pes z nášho chovu Ch. ALECTO Danibull a v roku 2018 v Poľsku titul Junior European Winner 2018 naša mladá sučka JCh. BROWNIE Danibull.

daniel hrežík slovenský stavač národné plemenoCieľom mojej chovateľskej práce pri plemene slovenský hrubosrstý stavač je zveľadenie plemena, produkcia zdravých a aktívnych šteniat s kvalitnými vlohami pre poľovnú kynológiu s ohľadom na zachovanie štandardu plemena po stránke exteriérovej aj pracovnej. Obrovský dôraz kladiem na pracovnú stránku plemena, kvalitu čuchu a vystavovania. Významným faktorom je aj anatomická stavbu tela psa a vo výraznej miere prizerám na kompletnú mechaniku pohybu, ktorá odhalí všetky nedostatky v kostre. Vyhľadávanie kvalitných vlôh pre prácu by mal byť stále základ chovateľskej práce tohto plemena. Odporúčam nepoužívať jedince v chove "za každú cenu", uvedomujem si dôležitý fakt, že na výstavu so psom ideme len niekoľkokrát, ale žiť s ním chceme čo najdlhšie a preto chov samotný má zaručovať produkciu ďalšej generácie, ktorá ma viesť plnohodnotný aktívny život a robiť svojím majiteľom čo najviac radosti a čo najmenej starostí. Preto je dôležité uvedomiť si, že nie každý jedinec je predurčený k ďalšej reprodukcii. Chovateľskú prácu považujem za mimoriadne zložitú. Je to úmyselná činnosť, vychádzajúca zo selekcie, pre ktorú sú potrebné rozsiahle odborné vedomosti a rozhodne nie je určená pre každého.

slovenský hrubosrstá stavač bulterierSebakritika, a objektívne posúdenie vlastných psov je v tomto „odbore“ výnimočná, avšak veľmi kľúčová vlastnosť. Ak sa však dokážete pozerať na vlastnú prácu kritickejšie, ako na výsledky ostatných, máte šancu uspieť. Aj preto verím, že moja práca bude mať z dlhodobého hľadiska pozitívni vplyv na chov slovenského hrubosrstého stavača. Uvedomujem si aj to, že nikto nie je neomylný a neúspech sa môže vyskytnúť všade tam, kde sa niečo robí. Snažme sa však všetci navzájom konať tak, aby naše úsilie smerovalo vždy v prospech psov a nie k osobnému profitu.

 

daniel hrežíkP.S.: Ak by Vás zaujímalo viac informácií o mne, najviac sa dozviete prostredníctvom môjho profilu na facebooku.

chovateľska stanica danibull skj fci

 

Chovateľská stanica slovenských hrubosrstých stavačov

Pár naších fotiek

FCI logo SKJ logo SPZ logo SPK logo