Vitajte v online genealógii plemena slovenský hrubosrstý stavač

Online genealógia je aktívna webová databáza psov, plemena slovenský hrubosrstý stavač, založená na rodokmeňovej štruktúre tohto plemena a údajoch o jednotlivých jedincoch.

Databáza je určená pre chovateľov, milovníkov a záujemcov o plemeno slovenský hrubosrstý stavač. Jej cieľom je uľahčenie šľachtiteľskej práce pri výbere vhodných krvných línií, zostavení generačného intervalu, sledovania líniovej plemenitby a určovania vhodných rodičovských párov. Cieľom týchto údajov je pomôcť chovateľom na Slovensku a v zahraničí pri šľachtiteľskej práci.

Databáza slovenských hrubosrstých stavačov ponúka informácie o jednotlivých jedincoch a rozbor ich rodokmeňa s prepojením na jeho predkov, súrodencov, polosúrodencov a potomkov. Genealógia ponúka aj možnosť zostavenia vhodného rodičovského páru, v rámci ktorého ponúka vytvorenie tzv. budúceho rodokmeňu so sledovaním príbuznosti.

Prosíme majiteľov a chovateľov, aby overili správnosť údajov a na prípadne chyby a nedostatky nás upozornili prostredníctvom e-mailu na adresu: danielhrezik@gmail.com.

Upozornenie!

Databáza slovenských hrubosrstých stavačov je nezávislá databáza vytvorená na základe verejne dostupných informácií a podkladov, zaslaných od jednotlivých majiteľov a chovateľov. Ide o aktívnu databázu, ktorá bude priebežne aktualizovaná. Databáza neobsahuje kompletnú populáciu slovenského hrubosrstého stavača, ale len väčšinový podiel jedincov na Slovensku a zistené informácie o zahraničných slovenských hrubosrstých stavačoch. Databáza obsahuje aj jedince iných plemien stavačov, ktoré boli použité v šľachtení slovenského hrubosrstého stavača. Údaje nie sú oficiálne overované, najmä pokiaľ ide o výsledky výstav, skúšok a zdravotných testov. Databáza môže obsahovať neúplné, resp. nesprávne údaje. Databáza má len informatívny charakter a nie je oficiálnou databázou plemena, klubu či iného zväzu.

Čo genealógia slovenského hrubosrstého stavača ponúka?

 • Databázu jedincov plemena slovenský hrubosrstý stavač:
  • možnosť vyhľadávať v databáze podľa mena (stačí časť mena),
  • možnosť filtrovať podľa pohlavia, veku, otca, matky, F generácie, krajiny pôvodu a chovnosti.
 • Karta psa (zobrazenie vybraného jedinca):
  • údaje o jedincovi podľa dostupnosti: meno, plemeno, pohlavie, F generácia, krajina pôvodu, plemenná kniha, krajina pôsobenia, dátum narodenia, dátum úhynu, farba, výška, číslu čipu/tetovania, údaj o chovnosti, zdravotné testy, poznámka, chovateľ a majiteľ,
  • funkčný rodokmeň jedinca (možnosť zobrazenia podľa dostupnosti až na 7 generácií),
  • výsledky výstav a skúšok,
  • zoznam súrodencov z vrhu (rovnaká matka a otec a dátum narodenia), súrodencov z opakovaného vrhu (rovnaká matka a otec, ale iný dátum narodenia), polosúrodencov (rovnaká matka alebo otec) a zoznam potomkov,
  • fotografie jedinca.
 • Overenie príbuznosti:
  • možnosť zvoliť psa a suku,
  • vytvorenie 4 generačného rodokmeňa,
  • sledovanie spoločných predkov do 5. generácie (v prípade zhody - podsvietenie červenou farbou).

Ako a kto môžete do databázy prispieť?

Aby bola databáza čo najkompletnejšia, prosím chovateľov a majiteľov o zaslanie ďalších informácií na danielhrezik@gmail.com. Radi a ochotne zverejníme všetky dostupné údaje.

V prípade záujmu o vloženie celého vrhu je potrebné uviesť minimálne: názov chovateľskej stanice, dátum narodenia šteniat, otca a matku šteniat, mená a pohlavie šteniat. Ideálne však aj ďalšie informácie, ktoré databáza ponúka.

V prípade záujmu o doplnenie informácií k už zaradenému jedincovi – prosíme mailom zaslať požadované doplnenie údajov k jedincovi, v súlade s možnosťami databázy podľa karty psa. Prosíme nezabudnite jasne identifikovať psa, ku ktorému zmenu, resp. úpravu požadujete.

V prípade záujmu o doplnenie jedinca – prosíme mailom zaslať minimálne celé meno psa, krajinu pôvodu, dátum narodenia, farbu, meno otca a matky. Ideálne však aj ďalšie informácie, ktoré databáza ponúka (vrátane fotografie).

Fotografie – aby nedošlo k preťaženiu databázy, snažíme sa k jednému jedincovi zverejňovať 1 fotografiu. V prípade požiadavky zverejníme maximálne 3 fotografie.

Autor

Autor a správca databázy: Ing. Daniel Hrežík

Kontakt: danielhrezik@gmail.com

Celá online genealógia je unikátny projekt, programovaný na kľúč od autor: Ondrej Dorčík.

Zdroj údajov: verejne dostupné údaje, publikované údaje (napr.: Kniha Slovenský hrubosrstý stavač, Spravodaje KCHSHS, plemenná kniha, SPZ, internet).
FCI logo SKJ logo SPZ logo SPK logo